Hängblästrar har det under åren blivit några stycken, oftast ganska komplicerade och stora. Den största vi tillverkat i dagsläget är till Zugin i Polen där man kan blästra gods upp till Ø4,4m med en max höjd på 8m. I detta galleri finns bilder från diverse hängblästrar.

Hängbläster CHH-23 översikt

Hängbläster CHH-23 översikt 2

Hängbläster CHH-23 lastkorg

Hängbläster CHH-23 öppen

Hängbläster CHH-23 lastkorg2

Hängbläster CHH-23 lastkorg3

Hängbläster CHH-54

Hängbläster CHH-125

Hängbläster med filter

Hängbläster öppet