Hängbläster

Hängbläster CHH-23 översikt

Hängbläster CHH-23 översikt 2

Hängbläster CHH-23 lastkorg

Hängbläster CHH-23 öppen

Hängbläster CHH-23 lastkorg2

Hängbläster CHH-23 lastkorg3

Hängbläster CHH-54

Hängbläster CHH-125

Hängbläster CHH-125 (max h 7,5m, d Ø4,4m)

Hängbläster med filter

Hängbläster öppet