Specialmaskin

Specialmaskin Blästerskåp BVV

Specialmaskin bordbläster öppen

Specialmaskin Bordbläster

Blästerskåp EB 1500 BVV

Blästerskåp EB 1500 BVV (bana vagn vändskiva)

Blästerskåp

Blästerskåp i olika färger

Blästerskåp

Blästerskåp invändigt

Bemannat blästerskåp

Laddat blästerskåp

Öppet blästerskåp

Blästerskåp med filter

SR13/B Robotmatat slungblästerskåp