BLÄSTERHALLAR PDF Skriv ut Skicka sidan

Blästerhall

SBM projekterar, konstruerar och tillverkar blästerhallar för olika behov.

Det kan vara ett komplement till stora och svårhanterliga svetsade konstruktioner, eller där man vill "bättringsblästra" redan blästrade konstruktioner från nytillkomna svetsar eller dylikt. Även där man har en varierande tillverkning av detaljer som inte kan blästras i en vanlig blästermaskin eller slungrensmaskin.

 

Kontakta oss gärna för mer information.