BLÄSTERSKÅP PDF Skriv ut Skicka sidan

KUNDKRAVEN ANPASSAR UTRUSTNINGEN

Blästerskåp

Grundutförande på blästerskåp är:

SBM EB - 650/800

SBM EB - 800/1000

SBM EB - 1200/1200

SBM EB - 1500/1500

Vårt grundutförande på blästerskåp kan anpassas helt efter våra kunders krav. Exempelvis förses med vändskiva, kompletterad med bana och utdragsvagn (manuellt eller eldrivet utförande) för enklare hantering av tyngre gods.

Blästerskåpet kan också kompletteras med olika varianter av kombinationsutrusting t.ex. roterande trumma för rationell blästring av mindre kvantiteter smådetaljer. Vidare kan skåpet förses med fast monterad blästerpistol/blästerpistoler eller också med en automatisk pistolrörelse vertikalt eller horisontalt.

Skåpet kan också förses med takslitsar för telferhantering, genomgående rullbana driven eller odriven osv, allt efter typ av gods eller önskad automatisering.

 


SBM BLÄSTERSKÅP EB-650/800, Standard

Detta är vår minsta modell av blästerskåp framtagen speciellt för mindre gods. Denna modell är lämplig för alla yrkeskategorier som är i behov av blästring på ett snabbt, enkelt, smidigt och ekonomiskt sätt.

Blästerskåpet är lämpligt för bortblästring av glödskal, rost, svetsslagg, oxider mm, det är också lämpligt för uppruggning av olika materialytor innan t.ex. limning, lödning, lackering samt också för att polera olika materialytor till nära nog ett nytt utseende.

Detta blästerskåp levereras komplett med filter och fläkt.

 

 


Tryckkärlsblästring

Tryckluftsblästring utförs enligt två olika principer; tryckkärls- och ejektorbläsring. Båda är baserade på tryckluft som drivkälla för blästermedlet. Utrustningen består av ett tryckkärl som till en del fylles med blästermedel och som sedan trycksätts manuellt eller automatiskt. I botten på detta kärl finns en blandningsventil ansluten till en blästerslang med ett blästermunstycke i slutändan.

En kontrollerad mängd blästermedel fördelar sig med tryckluft i denna blandningsventil för att slutligen accelereras upp genom blästermunstycket med en fart på ca 50-60 m/s. Det medför en effektiv blästring med hög kapacitet och verkningsgrad.

 


Ejektorblästring

Ejektorblästring är en enklare och betydligt vanligare metod än tryckkärlsblästring. Drivkällan i detta fall är en blästerpistol utformad med en anslutning för tryckluft och en anslutning för blästermedel.

 

Genom att skicka en kraftig luftström genom blästerpistolen bildas ett undertryck (ejektorverkan) i pistolen, vilket suger upp en justerbar blandning av blästermedel genom blästerslangen. Blästermedel "sugs" upp i blästerpistolen och accelereras av den kraftiga luftströmmen ut genom pistolens borcarbidmunstycke med en fart på ca 40 m/s.

 

EjektorBlästringsPistol (pdf)