FILTERANLÄGGNINGAR PDF Skriv ut Skicka sidan

SBM tillverkar filteranläggningar av varierande storlekar, från 500m³/tim upp till 30.000m³/tim. Dessa filteranläggningar behöver inte nödvändigtvis anslutas till en blästeranläggning, utan kan även användas till att filtrera luft där behov finnes.

Vi följer materialutvecklingen noggrant och håller oss hela tiden informerade om nyheter på filtermaterial, styr- och renblåsningsautomatik, myndigheternas krav osv.

 

Kontakta oss för vidare information.